Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Jan Paweł II


Fundacja

 Wspierania Osób Niepełnosprawnych
“lskierka Nadziei”

Działająca przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży w Zdunach prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

KRS 0000331288
PKO 23 1020 2267 0000 4102 0093 6773

Cel działalności

Celem Fundacji jest dzialalność pożytku publicznego polegajaca na wspieraniu działań opiekuńczo-rehabilitacyinych oraz wychowawczych z uwzględnieniem zachowań pro-zdrowotnych u osób niepelnosprawnych intelektualnie, przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i w Zdunach, a także wspieraniu osób niepelnosprawnych z poza wymienionego Domu jeśi środki finansowe Fundacji na to pozwolą.


Przekaż nam swój 1%

W imeiniu naszych podoopiecznych, dziękujemy za wszelką, nawet najdrobniejszą pomoc.


Przydatne linki

• Parafia w Zdunach

• Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Sw. Wincentego A Paulo


Dom Zapewnia Mieszkańców

Opiekę medyczną

DPS jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim osobom dostępu do odpowiednich usług i zapewnienie, że oferowane leczenie opiera się na najlepszym interesie jednostki.

Rehabilitacja Ruchowa

Fizjoterapia pomaga przywrócić ruch i funkcję, gdy ktoś jest dotknięty obrażeniami, chorobą lub niepełnosprawnością. Może to również pomóc w zmniejszeniu ryzyka obrażeń lub chorób w przyszłości.

Terapię zajęciowa

Podstawowym celem terapii zajęciowej w Naszym Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, rozwój osobowości, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie swoich zainteresowań. Aktywny udział Mieszkańców w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Pomoc Psychologiczna

Psychologowie mogą pomóc ludziom poprawić swoje życie. Najczęściej korzystają z terapii (często nazywanej psychoterapią lub terapią rozmową). Istnieje wiele różnych stylów terapii, ale psycholog wybierze najlepsze cechy i preferencje.

img

Zaprogramuj 1

zakup odzieży i środków higieny osobistej dla osoby niepenosprawnej

Zaprogramuj 2

zakup odzieży i środków higieny osobistej dla osoby niepenosprawnej

Zaprogramuj 3

organizowanie udziału w imprezach pro-zdrowotnych osób niepelnosprawnych

Zaprogramuj 4

organizowanie występów, wystaw, wemisazy prac młodych osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą

Zaprogramuj 5

propagowanie rozwoju edukacji osob niepełnosprawnych (zakup podręczników, artykutów szkolnych, pomocy edukacyjnych)

Zaprogramu 6

sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Zaprogramuj 7

fundowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Zaprogramuj 8

fundowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Zaprogramuj 9

zakup odzieży i środków higieny osobistej dla osoby niepenosprawnej