Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie udziatu w imprezach pro-zdrowotnych osób niepelnosprawnych –
  • organizowanie występów, wystaw, wemisazy prac mlodych osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą
  • propagowanie rozwoju edukacji osob niepetnosprawnych (zakup podręczników, artykutów szkolnych, pomocy edukacyjnych) –
  • fundowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
  • fundowanie turnusów rehabilitacyinych i wycieczek krajoznawczych
  • pomoc w adaptacji i wyposażeniu mieszkań osób niepełnosprawnych
  • zakup odzieży i środków higieny osobistej dla osoby niepenosprawnej
  • wyposażenie sal terapii zajeciowej. sali kom
  • zakup doposazenia placu zabaw w urządzenia zabawowe, sprawnościowe i sportowe