Podstawowym celem terapii zajęciowej w Naszym Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, rozwój osobowości, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie swoich zainteresowań. Aktywny udział Mieszkańców w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.