DPS jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim osobom dostępu do odpowiednich usług i zapewnienie, że oferowane leczenie opiera się na najlepszym interesie jednostki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *